CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/11/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 19/12/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương từ ngày 19/12/2016, xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.