Công ty cổ phần Tư vấn dự án quốc tế KPF (KPF – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy  ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 08/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; thay đổi việc nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu sang Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.     

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.