Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung (KMT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi địa chỉ Công ty

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 10/08/2015

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, số 16 Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Nội lấy ý kiến: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, từ địa chỉ: 16 Thái Phiên, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đến địa chỉ: 69 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.