Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung (KMT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 1,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 180 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/06/2015

- Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại 16 Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 25/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.