Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2015

- Lý do: Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:  6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/05/2015

- Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, số 11 Lý Thánh Tôn, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 29/05/2015.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.