Công ty cổ phần khoáng sản Hoà Bình (KHB – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/09/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để thưởng cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Số lượng cổ phiếu của cổ đông khi nhận thưởng là 246,5 cổ phiếu thì được làm tròn thành 246 cổ phiếu, phần lẻ 0,5 sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình – Địa chỉ: xã Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Cổ đông vui lòng xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.