CTCP Xuất nhập khẩu Khánh hội (KHA – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  14/04/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000 đồng /cổ phiếu).

- Thời gian thực hiện: 23/04/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP XNK Khánh Hội (từ thứ hai đến sáng thứ bảy) từ ngày 23/04/2015 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.