Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/2/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2017

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 09/02/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy bắt đầu từ ngày 09/02/2017 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.