Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (KDH – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2015

Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt

a)     Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRKDH151

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRKDH1512

(ngày hiệu lực cấp mã quyền mua 10/11/2015 và ngày hiệu lực hủy mà quyền mua 15/12/2015)

-     Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 50.400.000 cổ phiếu

-     Giá phát hành: 14.000 đồng/cổ phiếu

-     Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:4 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được hưởng 04 quyền mua, mỗi quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).

-     Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết:

+     Số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.

+     Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với nguyên tắc giá bán không thấp hơn 14.000 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản số 03/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2015) và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

+     Sau khi hết thời hạn phân phối cổ phiếu (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

-     Quy định về chuyển nhượng quyền mua: cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua.

-     Quy định về chứng khoán đặt mua:

+     Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 10/11/2015 đến ngày 10/12/2015.

+     Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

-     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - Phòng 801, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình CMND.

-     Thông tin về tài khoản đặt mua chứng khoán:

+     Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền

+     Số tài khoản   :  102010002339713

+     Tại ngân hàng :  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1, Tp.HCM

b)     Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt.

-     Tỷ lệ thực hiện: 8% (1cổ phiếu – nhận 800 đồng)

-     Thời gian thực hiện: 31/12/2015.

-     Địa điểm thực hiện:

+      Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - Phòng 801, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM kể từ ngày 31/12/2015 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.