Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (KDH – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến đến ngày 03/09/2015.

- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền. Địa chỉ: Phòng 801, Tầng 8, Tòa nhà Centec 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

+ Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.