Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2015

- Lý do và mục đích: Chi cổ tức đặc biệt năm 2015 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 200% cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 20.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 21/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Lầu 11 Phòng Kế toán CTCP Kinh Đô, từ ngày 21/08/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.