CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 14h00 ngày 29/05/2015

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel), số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

- Nội dung họp: Sẽ thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.