Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội (JSC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/09/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 0,7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 70 đồng)

- Thời gian thực hiện: 12/10/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội - 39 Hàm Tử Quan, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (vào buổi chiều các ngày làm việc trong tuần từ ngày 12/10/2015) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.