Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 06/08/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội (từ 8h00 đến 16h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 06/08/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.