Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến ngày 12/03/2016

- Địa điểm thực hiện: ố 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.