CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/8/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  26/08/2016

Lý do và mục đích: Trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu.
−     Tỷ lệ thực hiện: 20% (Người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
−     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
−     Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 3.578 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông, với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, cổ đông A được nhận (3.578/5*1) = 715,6  cổ phần. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận thêm 715 cổ phiếu mới. Số cổ phần lẻ 0,6 cổ phần bị hủy bỏ.
−     Địa điểm thực hiện:
+    Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong (Lầu 4, Số 1 Đường Sáng tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM) và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.