CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông kỳ họp thường niên năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:       Từ 13h00 – 17h00, ngày 29/06/2015

- Địa điểm thực hiện:        Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả kinh doanh 2014, cổ tức 2014, kế hoạch kinh doanh 2015, báo cáo hoạt động của HĐQT/BKS, sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, bầu thành viên BKS bổ sung do thành viên BKS từ nhiệm,…

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.