CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/1/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2017

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2016 đợt 1 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện:  16/02/2017
- Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
+      Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại tầng 4, Tòa nhà ITD, số 1 Đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 16/02/2017 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.