Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 9h00 ngày 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, địa chỉ: Thôn, Xã Long Bình, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước.

- Nội dung họp: Nội dung và tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty trước ngày 10/04/2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.