Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp (INN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2015

- Lý do và mục đích:                   Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:                  20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán:             15/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+  Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán bắt đầu từ ngày 15/05/2015. Khi đến mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Địa chỉ: Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp – Lô 3, CN3, khu công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.