CTCP Tư vấn đầu tư IDICO (INC- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2014

- Lý do và mục đích : Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/mệnh giá (01cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Thời hạn thực hiện: 15/08/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO, địa chỉ: Lầu 6, số 151 Ter, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM từ ngày 15/08/2014 như sau:

* Nhận bằng tiền mặt: Mang theo CMND và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

* Nhận bằng chuyển khoản: Đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi về Công ty theo địa chỉ trên. Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO chỉ chuyển khoản trả cổ tức đúng tên cổ đông được hưởng quyền. Phí chuyển tiền do cổ đông thanh toán.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.