CTCP Tư vấn đầu tư IDICO (INC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  31/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.