CTCP In số 4 (IN4 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.