CTCP In số 4 (IN4 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/09/2015

- Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện:    10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện:       02/10/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký(TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần In số 4 (Phòng Kế toán) từ ngày 02/10/2015 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.