Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM (IMP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2015

- Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ  phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)

- Ngày thanh toán: 05/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 05/06/2015 tại Văn phòng Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm, địa chỉ: 04 đường 30/4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.