Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IME – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/3016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)

- Ngày thực hiện: Ngày 21/03/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp, địa chỉ 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, quận 12, TP.HCM từ ngày 21/03/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.