Công ty CP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật (IJC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 14/09/2015

- Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 14/09/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.