Công ty cổ phần In Hàng không (IHK - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày họp tuần cuối tháng 4/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần In Hàng không, số 200 đường Nguyễn Sơn –  Phường Bồ Đề - Quận Long Biên – Hà  Nội

- Nội dung họp: Công ty sẽ gửi thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.