(ĐTCK)

CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/9/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2017

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ  tức năm 2017 bằng cổ phiếu
Nội dung cụ thể:  
- Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (100 cổ phiếu được nhận 40 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu tổng số cổ phiếu lẻ do Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ mà vẫn phát sinh cổ phiếu lẻ thì tiếp tục được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu lẻ do công ty mua lại sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ  phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ  lệ phân bổ quyền 100:40 cổ đông A được nhận thêm 47,6 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty mua lại với giá 10.000 đồng làm cổ phiếu quỹ. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 47 cổ phiếu mới và 6.000 đồng tiền mặt.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.