Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản (ICF – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:  Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 9h30 ngày 19/06/2015.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty.

- Nội dung họp: Báo cáo tình hình SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2014 - Kế hoạch SXKD năm 2015.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.