Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp (ICC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/9/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/09/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức của năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: 03/10/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán - Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp. Địa chỉ: Số 71 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa. HN (vào thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 03/10/2016 và xuất trình chứng minh thư nhân dân; Sổ sở hữu cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.