Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (I10 - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/5/2016

 - Ngày đăng ký cuối cùng:  13/05/2016

- Lý do và mục đích:  Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Tỷ lệ phân bổ:    01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện:   dự kiến 13h30 ngày 03/06/2016.
- Địa điểm thực hiện:    Hội trường Khách sạn Cửu Long, số 52 Quang Trung, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
-     Nội dung họp:  Nội dung và tài liệu Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông trước ngày 16/05/2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.