Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (HVX - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/04/2016

-  Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
-   Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
-  Thời gian thực hiện: Công ty thông báo sau
-  Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
-  Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.