Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì

- Nội dung họp: Các vấn đề nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các vấn đề khác có liên quan.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.