Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (HU4 - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/04/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
-  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
-  Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản cho cổ đông
-  Địa điểm thực hiện: Số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa
-  Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.