Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1 - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 08h30 ngày 14/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty (168 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.