CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện:  2:1, tương đương 50% (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng Công ty Lô 46, đường số 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh và xuất trình CMND.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.