CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 04 hoặc tháng 5 năm 2016 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

- Địa điểm thực hiện: văn phòng Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long.

- Nội dung họp: thông báo sau.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.