CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2015

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền và Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2015
1, Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 50%/mệnh giá/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)

- Ngày thanh toán: ngày 30/11/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, Lô 46, đường 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/11/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2, Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2015.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long.

- Nội dung họp: thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.