CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015

- Lý do và mục đích:            Chi trả cổ tức còn lại năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện:                  20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 16/06/2015

- Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, Lô 46, đường 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.