CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến trong tháng 04 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà hàng Hương Cau – địa chỉ: 03/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.