Công ty cổ phần Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng yên (HST – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên bắt đầu từ ngày 10/08/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.