Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen (HSG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 của NĐTC 2013-2014

- Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ  đông A sở hữu 101 cổ phiếu HSG, với tỷ  lệ phân bổ quyền 10:3, cổ đông A được nhận thêm (101/10)*3 = 30,30 cổ phiếu mới. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen (Địa chỉ: 183 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.