Công ty Cổ phần Cao Su Hoà Bình (HRC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  01/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 4/2016, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện:  Công ty cổ phần cao su Hòa Bình, Ấp 7, xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.