CTCP Dịch vụ Công Nghệ Tin học HPT (HPT- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015.

a. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  8h30, thứ sáu ngày 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Tầng 9, tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến:

+     Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+     Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2015;
+     Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và trích lập các quỹ;
+     Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

b. Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:

-     Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
-     Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt
-     Thời gian thực hiện:  25/05/2016
-     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
+      Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Quản trị – Công ty CP DVCN Tin học HPT, Tầng 9, Tòa nhà Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh (giờ làm việc sáng từ 8h30-12h00, chiều từ 13h00 – 17h30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) từ ngày 25/05/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân. Tổng số tiền chi trả cổ tức cho Quý cổ đông cá nhân, công ty HPT sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5% theo quy định của pháp luật.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.