Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa (HPD – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015              

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.