Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HPC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể  sẽ được thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản

- Nội dung họp: Trình Đại hội cổ  đông về phương án hợp nhất Công ty và các tài liệu liên quan đến việc hợp nhất.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.