Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HPC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2015

- Lý do và mục đích: Chốt danh sách để thực hiện hợp nhất công ty theo Quyết định số 918/QĐ-UBCK ngày 29/10/2015 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt

- Nội dung cụ thể:

+ Chốt danh sách để thực hiện hợp nhất theo Quyết định số 918/QĐ-UBCK ngày 29/10/2015 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hợp nhất Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng và Công ty cổ phần Chứng khoán Á Âu;

+ Việc hợp nhất và hoán đổi cổ phiếu được thực hiện tại Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng – Số 24, Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng;

+ Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông về việc hợp nhất và hoán đổi cổ phiếu nêu trên.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.