Công ty Cổ phần Bao Bì PP (HPB - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Từ 9h ngày 21/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Bao bì PP – Số 97 đường Đinh Nhu, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

- Nội dung họp:

+ Kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

b.  Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) 
- Ngày thanh toán: 28/04/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty cổ phần Bao bì PP - 263 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/04/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.