Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An (HOT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:            7,35 % (01 cổ phiếu được nhận 735 đồng)

- Ngày thanh toán: 11/05/2015

-  Địa điểm thực hiện

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (nơi mở tài khoản lưu ký).

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại Phòng thủ quỹ của Công ty cổ phần Du lịch–Dịch vụ Hội An, số 10 Trần Hưng Đạo - thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 11/05/2015 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.